Didim Özgürses Gazetesi | Yaşanılası bir Didim için

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ (OY BİRLİĞİ İLE ) TOPLANDI (!)

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ (OY BİRLİĞİ İLE ) TOPLANDI (!)

Lebalep dolu olan Belediye meclisi toplantı salonunda, tamamen sosyal mesafe kurallarına uygun(!) olarak  toplanan belediye meclisi, önemli kararlar aldı. Kararlar oy birliği ile kabul edilirken; geçen yıl ki komisyon seçimlerinde başkana sarı kart gösteren meclis üyeleri, bu kez tam destek verirken, tüm sarı kartlar hükmünü yitirdi. Didim Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 07 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 20 gündem maddesi ile yapıldı.

Yerel yönetim seçimlerinin 2 yılı tamamlanmış olması nedeni ile yasa gereği oluşturulan 10 komisyon ve belediye başkan vekillikleri ile katip üyelerin seçimi yapıldı. Seçilecek komisyon üyeliğinde geçtiğimiz ay tartışmalara ve tepkilere neden olan Kadın komisyonu üyeliğine 3 üye seçimi de yeniden yapılmış oldu.
Şubat ayı meclisinde imar komisyonu ve kırsal tarımı destekleme komisyonuna gönderilen “Kırsal Yerleşik Alan Çalışması” konulu yazısı ve bir hibe araç konusu ve yapımı tamamlanan bir parka isim verilmesi konuları da meclis gündemine geldi.
Didim Belediye Meclisinin görüştüğü 20 madde şöyle;
1) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili Seçimi (Gizli oy, açık tasnif, seçimlere kadar)

Muhalefet grubu  üyeliklere Eda Yücel İlhan ile Cemal Engil’i, aday gösterirken; iktidar grubu ise Celalettin Erol ve Gül Ülker’i aday gösterdi. Yapılan seçimler sonucunda iktidar grubu 16 oy alırken; muhalefet grubu ise 8 oy aldı. Celalettin Erol birinci başkan vekili oldu.
2) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince 2 asil ve 2 yedek Katip Üye Seçimi (Gizli oy, açık tasnif, seçimlere kadar)

Muhalefet grubu asil üyeliklere Yakup Şencan ile Ramazan Özalp’ı, yedek üyeliklere ise Eda Yücel İlhan ve Cemal Engil’i aday gösterirken; iktidar grubu asil üyeliklere Sevinç Karataş ile Kerim Küsmez’i ve yedek üyeliklere de Tahsin Kurt ile Ersan Kara’yı aday gösterdi. Yapılan seçimler sonucunda iktidar grubu 16 oy alırken; muhalefet grubu ise 8 oy aldı.
3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen Üyesi Seçimi (Gizli oy, açık tasnif, 2 kişi, 1 yıl süre ile),

Muhalefet grubu Erdinç Ülker ile Metin Çakır’ı aday gösterirken; iktidar grubu ise Ceren Turan ile Kerim Küsmez’i aday gösterdi. Yapılan oylamayı iktidar grubu 15-8 kazanınca, yeni encümen üyeleri Ceren Turan ve Kerim Küsmez oldu.
4) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Bütçe Komisyon Üyesi Seçimi (Açık oy, açık tasnif / 5 kişi, 1 yıl süre ile).

Bütçe komisyon üyeliklerine Mustafa Yarmacı, Cengiz Kızıldağ, Vefa Berk Öztezsezener, Eda Yücel İlhan ve Metin Çakır oy birliği ile seçildi.
5) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Imar Komisyon Oyesi Seçimi (Açık oy, açık tasnif, 5 kişi/1 yıl süre ile).

İmar komisyonu üyeliklerine Celalettin Erol, Gül Ülker,Kerim Küsmez, Ramazan Özalp ve Mevlüt Kandil oy birliği ile seçildi.
6) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Sağlık Komisyon Uyesi Seçimi (Açık oy, açık tasnif, 5 kişi, / 1 yıl süre ile)

Sağlık komisyonu üyeliklerine Ali Çağlar, Sinan Yalçın, Vefa Berk Öztezsezener, Yakup Şencan ve Erdinç Ülker oy birliği ile seçildi.
7) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Hukuk Komisyon üyesi Seçimi (Açık oy, açık tasnif, 5 kişi / 1 yıl süre ile),

Hukuk komisyonu üyeliklerine Mustafa Yarmacı, Ceren Turan, Gül Ülker, Cemal Engil ve Şakir Saruhan oy birliği ile seçildi.
8) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu Üyeliği Seçimi (Açık oy, açık tasnif, 5 kişi/ 1 yıl süre ile).

Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu Üyeliklerine Cengiz Kızıldağ, Kerim Küsmez, Tahsin Kurt, Metin Çakır ve Yakup Şencan oy birliği ile seçildi.
9) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclis Proje ve Etüt Komisyonu Üyeliği Seçimi (Açık oy, açık tasnif, 5 kişi/1 yıl süre ile),

Proje ve Etüt Komisyonu Üyeliklerine Ersan Kara, Cengiz Kızıldağ, Gül Ülker, Ramazan Özalp ve Şakir Saruhan oy birliği ile seçildi.
10) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclis Kırsal Tarımı Destekleme Komisyonu Üyeliği Seçimi (Açık oy, açık tasnif, 5 kişi/ 1 yıl süre ile).

Kırsal Tarımı Destekleme Komisyonu üyeliklerine Vefa Berk Öztezsezener, Sinan Yalçın, Yusuf Deveci, Erdinç Ülker ve Mehmet Pekdemir oy birliği ile seçildi
11) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Kadın Komisyonu Üyeliği Seçimi (Açık oy, açık tasnif / 3 kişi, 1 yıl süre ile),

Sevinç Karataş, Gül Ülker ve Eda Yücel İlhan oy birliği ile seçildi.
12) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre 2020 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesiydi. Yasa gereği meclise Celalettin Erol başkanlık etti. Bu madde oy çokluğu ile kabül edildi.
13) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunmasıydı.

Rapor meclise okundu. Denetim Komisyonu, başkan Atabay’a, birim amirlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederken; başkan Atabay da denetim komisyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Karşılıklı olarak centilmenlik sergilendi.
14) Belediye Meclis Kırsal Tarımı Destekleme Komisyonu ile Imar Komisyonuna sevk edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarih 324 sayılı “Kırsal Yerleşik Alan Çalışması” konulu yazısına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesiydi.

Oy birliği ile kabul edildi.
15) Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2021 tarih ve 608 sayılı “Didim ilçesi, Kızılyer Mevkii, 1628 Ada 199 Parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi” konulu yazısına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesiydi. Oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi.
16) Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 25.03.2021 tarih ve 918086 sayılı yazısı gereğince; Akköy, Balat, Batmaz Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan tüm çalışmalarda, kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesiydi.

BALAT Mahallesi için Ali Konya, Metin Çiçek, Ahmet Karayülük, Ali Ateş, Mehmet Ali Aşçı ve İsmail Çalışkan BİLİRKİŞİ olarak belirlenirken; AKKÖY mahallesi için Mehmet Necip Akay, Ahmet Baybora, İsmail İnce, Ali Kalkan, Mehmet Dulundu ve Basri Söylemez BİLİRKİŞİ olarak belirlendi. BATIKÖY için ise Hüseyin Taşar, Ahmet Partal, H.İbahim Alp, Mustafa Partal, İmadettin Cepken ve Mehmet Sırtmaç BİLİRKİŞİ olarak belirlendi. Karar oy birliği ile alındı.
17) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 29.03.2021 tarih ve 228 sayılı “Hibe Araç” konulu yazısının görüşülmesiydi. Oy birliği ile kabul edildi.
18) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarih ve 1060 sayılı “Hisar Mahallesi, 1148 Ada 16Parsel İmar Planı Değişikliği Teklifi konulu yazısının görüşülmesiydi. Oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi.
19) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.03.2021 tarih ve 646 sayılı “2021 Mali Yili Ücret Tarifesi Değişikliği” konulu yazısının görüşülmesiydi.

Oybirliği ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildi.
20) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 02.04.2021 tarih ve 177 ayılı “Parka İsim Verilmesi” konulu yazısının görüşülmesiydi.

Oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi.

Belediye meclis üyelerinden Ahmet Yılmaz ile Muammer Kanat hiçbir komisyonda görev almadı.

Belediye meclis toplantısında Başkan Ahmet Deniz Atabay’dan iki tane de müjde geldi. Cumhuriyet mahallesinde atıl durumda bulunan eski kültür merkezi diye tasarlanan binanın çok amaçlı bir gençlik merkezine çevrilmesi için ihalesi yapılmış. Gençlerimize sahip çıkılacak.

Yine Çamlık mahallesi ikinci koyda bulunan plajda da anfi tiyatro ihalesi 29 nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bir yıl gibi kısa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Anfi tiyatro ve gençlik merkezi ile birlikte Didim bir kültür kenti olma yolunda çok büyük 2 adımı daha geride bırakacak.

Ancak korkarım ki, nüfus artış hızında Türkiye de liderliği kimselere kaptırmayan ilçemiz, çok daha hızlı büyüyecektir…
Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız yeni hesap oluşturun.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!