Didim Özgürses Gazetesi | Yaşanılası bir Didim için

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİSTEMİMİZ (7) Dört İnsan Dört Görüş Dört İdeal

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİSTEMİMİZ (7) Dört İnsan Dört Görüş Dört İdeal

    ‘Bir ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız, eğitim sistemini yok ediniz.’  Sözü kanıtlanırcasına Türkiye’nin eğitimi bozularak bugünkü bağımlı duruma getirildik. 

    Milli Eğitim Bakanlığı içinde çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren personel politikalardan, ders programlarına, İmama-Hatip okulu açılmasından, Yüksek İslam Enstitüleri’nin yaygınlaştırılmasına dek pek çok stratejik kararlar önerebilen “Milli Eğitimi Geliştirme” komisyonunun 60 üyesinin üçte ikisi Amerikalıdır. (1994 Yılı verisi)
     Yine, bizim de öğretim dönemimiz olan 60’lı ,70’li yıllarda Ticaret Lisesi, Sanat Okulu, Hemşire Okulu, Öğretmen Okulları gibi ülkemizin temel kurumları ilkokulu bitiren öğrencileri kabul ediyor ve temeli sağlam öğrenciler yetiştiriyordu. Bu sistemle eğitilen gençler kısa yoldan meslek sahibi oluyor ve ülke gelişiminde önemli katkılarda bulunuyordu.
      Köy Enstitülerine ilkokulu bitiren köy çocukları alındığında, temeli sağlam bir eğitimle yetiştirilip, gittikleri her köyde tam donanımlı birer öğretmen olarak görev yapan bu çocukların, Anadolu aydınlanmasında nasıl bir rol oynadıklarını tarih yazıyor.
     Eğitimi İslamlaştırma projeleri 50’li yıllardan günümüze kadar hızla sürdürülürken, İmam Hatip Ortaokulları dışında, teknik ve mesleki okulların orta kısımları kapatıldı. Milli Eğitim bakanlığının açıkladığı istatistiklerde ilkokullarda okullaşma oranı son 10 yılın en düşük seviyesine inerken, bir yılda 1002 imam hatip lise ve ortaokulu açıldı.(2017).
     Hal böyleyken eğitimde önemli yeri olan diğer ortaokulların kapatılmasının gerekçesi ne olabilir? Belki de bu sorunun yanıtını aşağıdaki açıklamalardan çıkarabiliriz.
   * “Bugünkü okullarda yetişen gençlere ülke yönetimi teslim edilemez. Biz, laik okullara karşı imam-hatip okullarını bir seçenek olarak düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine yerleştireceğimiz kişileri, bu okullarda yetiştireceğiz.” Cevdet Sunay TC 5. Cumhurbaşkanı.
     *“İmam-hatip okullarında iyi eğitim veriliyor. O çocuklardan zarar gelmez. Türkiye laikliği dinsiz olarak anlamış, yanlış tatbikatlar yapılmıştır. 1930’lardaki laiklik anlayışını yanlış olarak görüyorum. Kenan Evren 7. Cumhurbaşkanı
     *“Biz dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz”. Recep Tayyip Erdoğan TC 12. Cumhurbaşkanı

      *“ Eğitimin amacı yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, ülkede ahlaklı, cumhuriyetçi, devrimci, atılgan, olumlu, giriştiği işleri başarabilecek yetenekte, dürüst, sorgulayıcı, iradeli, yaşamda karşılaşacağı engelleri yenecek güçte, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Mustafa Kemal Atatürk 1. Cumhurbaşkanı
İşte Vehbi’nin Kerrakesi bu dört paragrafta tanımlanan, dört görüş, dört proje, dört idealde gizli.
                                                                    Amerika Ne İstedi?
         2. Dünya Savaşı’ndan sonra Truman doktrini ve Marshall planı çerçevesinde Türkiye’ye maddi yardımlar yapıldı. Bu yardım adı altında verilen paralar karşılığında yapılan anlaşmalarda Amerika, Türkiye’den önemli kurumlarımızdan biri olan “eğitimi” istedi. ABD’ninYeni Dünya Düzeni politikalarının, azgelişmiş ülkeler için öngördüğü “dinsel eğitim” ya da “eğitimin dinselleştirilmesi”, Demokrat Parti iktidarında büyük boyut kazandı. Eğitimin birliği, dinsel eğitimde birliğe kaydı.      

        Amerikan’ın bir ülkeyi kendi güdümüne sokabilmesi ve dilediğini yaptırması için, o ülkeye Amerikan kültürünün aşılanması, zihinlerin köleleştirilmesi, uyuşturulması ve toplumda ciddi bir bilinç dağınıklığının yaşanması için, eğitimin yozlaştırılması önemli bir seçenekti.
        Bilim insanı Oktay Sinanoğlu diyor ki, “Bir ülke iki yöntemle ele geçirilir: Biri 'yumuşak güç', diğeri 'kaba kuvvet' yöntemi. Türkiye'de ise uzun yıllardır yumuşak güç yöntemi uygulanıyor. Bu yöntemde, işgal edilecek ülkeye dost gibi yaklaşılır. Hattâ yardım edileceği intibâı verilir. Bunun için o ülkede işgalci ülke işbirlikçi kadrolarını kurar.”
 

 
Yorumlar

Yorum yazabilmek için giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız yeni hesap oluşturun.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!

Köşe Yazıları

REKLAM ALANI REKLAM ALANI REKLAM ALANI REKLAM ALANI